نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
پیدایش نوروز در نسک های نیاکان 29 اسفند 1391
آقایان کاندیداها بشتابید ... !! 27 اسفند 1391
اعتراف دیر هنگام 27 اسفند 1391
چو ایران نباشد تن من مباد 21 اسفند 1391
حاصل دست رنج کشاورز ایرانی را تحریم نمی کنیم 17 اسفند 1391
چرا با این درآمد هنگفت به توسعه اقتصادی دست نیافته ایم؟ 9 اسفند 1391
جایزه اسکار اصلا سیاسی نیست ! 9 اسفند 1391
مردم سالاران ایرانی پس از مشروطه چه می خواستند و چگونه خواسته هایشان به اجرا درآمد؟ 25 بهمن 1391
دروغ شرم آور ! 15 بهمن 1391
فرهنگ خودباوری و خودیاوری، تعاونی های سرمایه گذاری، مسؤولیت پذیری ملی – راه توسعه راستین ایرانیان 13 بهمن 1391
بی بی سی بیش از پیش خود را نزد ایرانیان بی آبرو میکند 13 بهمن 1391
پیامی کوتاه از یک پان ایرانیست خرم آبادی 3 بهمن 1391
واکنش تشکیلات استان فارس حزب پان ایرانیست به کنفرانس ضد ایرانی در مصر 1 بهمن 1391
نگاهی به نشریه ی « سرداران نامی ایران » 29 دی 1391
در پاسخ به سفسطه مجید محمدی؛ از پرده برون افتاد نیت پلیدتان 26 دی 1391
نسخه جدید دموکراسی برای ایران 26 دی 1391
توطئه ی جدید در راه است 26 دی 1391
خاورمیانه، قربانگاه دموکراسی 25 دی 1391
آموزه های میهن پرستی 23 دی 1391
هشدار وارایه ی راهکارهای مهندس پرویز ظفری به مجلس شورای ملی در خصوص آلودگی هوای تهران در سال 2536 9 اسفند 2536 شاهنشاهی
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403