نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
ظلم به تبریز 3 فروردین ۱۴۰۳
پناه بر خدا! ۱ فروردین ۱۴۰۳
ظالم کیست؟ ۱۱ فروردین ۱۴۰۳
ملی‌گرایی ایرانیان آگاهانه است ۹ فروردین ۱۴۰۳
حراست از مرزها یک اصل از حاکمیت ملی است ۱ اسفند ۱۴۰۲
روز جهانی عدالت اجتماعی و زندان بزرگی به نام ایران ۱ اسفند ۱۴۰۲
توطئه امپریالیسم علیه ایران ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
برای اثبات ایران، نیاز به چاپ عکس نیست ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
جنبه های سیاسی و حقوقی دستگیری زنان در خیابان‌ها ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
نخجوان متعلق به ایران است ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
روز جهانی مبارزه با بیسوادی گرامی باد ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
این کدام همشهری است?! ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
زبان فارسی در تنگنا ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
زنان و قدرت ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
وجود طالبان، یعنی یورش به فرهنگ ایرانی ۹ شهریور ۱۴۰۱
مردم هیچ هستند! ۹ شهریور ۱۴۰۱
خسارت ۳۰ میلیارد دلاری ۹ شهریور ۱۴۰۱
درامد همسایه ۹ شهریور ۱۴۰۱
ورشکستگی به تقصیر ۶ شهریور ۱۴۰۱
پخمه‌ها و بی‌آبی ۴ شهریور ۱۴۰۱
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403