نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
آزادی دکتر مصطفی بادکوبه ای، شاعر ملی 21 lمهر 1392
میراث احمدی نژاد برای جمهوری اسلامی 23 مهر 1392
سیاست اعتدال با چالش های پیش رو 16 مهر 1392
کاک طالبانی، خدا تو را برای ایران نگه دارد 12 مهر 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش سوم 11 مهر 1392
جمهوری خواهی در ایران و جهان 5 مهر 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی- بخش دوم 29 شهریور 1392
ملت و ناسیونالیسم 29 شهریور 1392
سقوط اسلام سیاسی و فریبکاری انقلابی 29 شهریور 1392
پاسخ دبیرکل حزب پان ایرانیست به نامه ی رییس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران 20 شهریور 1392
تقلید ناشیانه از آداب دموکراسی 7 شهریور 1392
تاریخ را چه کسانی می سازند؟ ملت ها یا حکومت ها؟ 5 شهریور 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش یکم 2 شهریور 1392
بی بی سی و عاشورای 28 امرداد 31 امرداد 1392
گفتگوی امید عطایی فرد با منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست پیرامون تاریخ معاصر ایران / بخش دوم 26 فروردین 1392
آمایش سرزمین، طرحی که در فضای انقلاب ثمر نداد 23 فروردین 1392
آران، پیکره جدا شده از ایران بزرگ باید به آغوش میهن باز گردد 16 فروردین 1392
گفتگوی امید عطایی فرد با منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست پیرامون تاریخ معاصر / بخش یکم 16 فروردین 1392
به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سید جوادی 13 فروردین 1392
پیام نوروزی دبیرکل حزب پان ایرانیست 29 اسفند 1391
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403