این کدام همشهری است?!

 

 دپاینده ایران
 
در حالی که بیشینه مردم از مرگ شهروند اهل سقز، مهسا امینی در تهران متاثر هستند و حتی سران حکومت و کمیسیون امنیت ملی در ظاهر هم شده دستور رسیدگی داده‌اند، منصوب شهردار تهران، مدیرعامل روزنامه همشهری می گوید اگر کسی از نظام عارضه پیدا کرد آیا باید این را به پای نظام گذاشت؟!‌
 
بلی جناب مدیرعامل! تا زمانی که همین نظام مدیران کوتوله و نادانی مانند شما و رئیستان را بر سر کارها می‌گذارد این نظام است که باید پاسخگو باشد. مانند شما و بسیاری مانند شما هم‌اکنون بر تخت حکمرانی علیه مردم نشسته‌اند که نمونه آن وزیر کشور و فرماندهان انتظامی هستند که روزمره مردم شریف ایران را به بند می‌کشند و آنان را یا می‌کشند یا زندانی می‌کنند. مگر این نخستین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد و شما متعجب شده‌اید؟ وقایع فاجعه بار اینچنینی هر روز رخ می‌دهد، یعنی همه «کسان» حاکمیت فرقه‌ای عارضه دارند؟!‌ البته که دارند! و این مردم هستند که تعجب می‌کنند با وجود داشتن چنین عارضه هایی فراگیر، نظام در کجا قرار دارد؟
همانگونه که فساد اقتصادی در درون نظام نهادینه شده است، فساد سیاسی و مدیریتی نیز نهادینه است: اصل مقدس خشونت علیه مردم از راس حکمرانی به ترتیب تا پایین‌ترین رده سازمان نیروی انتظامی به عنوان یک درس و شرح وظیفه منتقل می‌شود تا سربازی یا درجه‌داری به خود اجازه دهد با کفش یا جسم سخت دیگر بر سر زنان مظلوم و شریف بی پناه بکوبند به گونه‌ای که از گوش آنان خون بیرون بزند و بمیرند. آیا مهسا امینی نخستین زنی است که با کوبیدن کفش و جسم سنگین بر سرش می‌میرد؟ آیا داشتن مشکل قلبی سبب بیرون زدن خون از گوش یا خونمردگی زیر چشم می شود؟ !
بلی، خود نظام شما عارضه دارد و از پایه و اساس با منافع مردم در تعارض است. سرکوب مردم نشان از حاکمیت غیرقانونی و اقلیتی بر امور کشور است.
 
@paniranist_partymhdkni