مردم هیچ هستند!

پاینده ایران 

 

از رئیس جمهور اسلامی پرسیدند چرا در باره مذاکرات با آمریکا حبس خیر می‌کنند و به مردم اطلاع رسانی نمی‌کنند؟ در حالی که اخبار مذاکرات از سوی طرف دیگر با جزئیات اعلام می‌شود؟

پاسخ این است: «اطلاع‌رسانی به موقع در مواقعی انجام شده، به طور مثال در مقطعی در مجلس یا جمع نخبگان.»!

 

یعنی دولت ایشان به جای گزارش به مردم، به جای دیگری گزارش می‌کند و مردم هیچ هستند!

اگر این فساد در حکمرانی نیست پس چیست؟

 

@paniranist_party