خاکسپاری

 پاینده ایران

 
آیین خاکسپاری
 
پنجشنبه نهم تیرماه سال ۱۴۰۱، آیین خاکسپاری و بزرگداشت شادروان سرور خلیل طلایی در شهر گرگان به شایستگی برگزار شد.
 
پیکر پاک این سرور ارجمند و فرهیخته که در پوشش ساده ای از پرچم سه رنگ ملی ایران (بدون هرگونه آرم و نشان حکومتی) پوشیده و پیچیده شده بود، پس از انجام مراسم بدرقه و بزرگداشت، در گورستان عمومی شهر گرگان (امام زاده عبدالله)، همراه با همان پرچم مقدس به خاک سپرده شد.
 
این مراسم با حضور جمع کثیری از سروران پان ایرانیست گرگانی و استان گلستان و نیز دوستداران دیگر شادروان سرور خلیل طلایی و همچنین سرورانی برگزار شد که از نقاط دور و نزدیک ایران به ویژه از استان های خراسان، مازندران، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران برای این مراسم در گرگان گرد آمده بودند.
 
آیین خاکسپاری پیکر خاکی سرور طلایی، با طنین افکن شدن سرود ملی «ای ایران» از طریق بلندگو در فضای عمومی گورستان و همخوانی و همآوازی سروران و دیگر باشندگان پایان یافت.
 
روان سرور طلایی شاد و یاد و راه شان گرامی باد. 
 
@paniranist_party