درگذشت سرور طلایی

 پاینده ایران

 
سرور خلیل طلایی جاودانه شد 
 
با دریغ و درد بسیار به آگاهی می رساند سرور گرانقدر خلیل طلایی، کوشنده دیرگام و پر تلاش جنبش پان ایرانیسم و عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست، پس از تحمل دوره ای طولانی درد و رنج بیماری، امروز درگذشت و دیدگان همه دوستداران و همراهان و همرزمانش در حزب پان ایرانیست را اشکبار و دل هایمان را داغدار کرد.
 
سرور طلایی یار ارجمند و مبارز گرانقدری بود که از نوجوانی تا واپسین دم زندگانی، در راه پرافتخار یگانگی و سربلندی ایرانزمین گفت و نوشت و تلاش کرد.
  
درگذشت سرور خلیل طلایی را به خانواده گرامی ایشان، به ویژه به سرور ریحانه طلایی و به سرور علی فرهادی و
سروررامتین طلایی و دیگر بازماندگان ارجمند، و نیز به همه اندامان حزب پان ایرانیست و سایر دوستداران ایشان تسلیت می گوییم و برای روح آن زنده یاد آرزوی آرامش ابدی داریم. 
 
روانش شاد و نام و یاد و خاطره اش گرامی باد.
 
هفتم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی
 
از سوی شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست
دکتر سهراب اعظم زنگنه
دبیرکل
 
@paniranist_party