دل‌آرامی

 پاینده ایران 

 
با اندوه بسیار ، درگذشت یار دیرین و سرور ارجمند مهندس فضل‌الله امینی را به آگاهی یاران و هم‌اندیشان و همه‌ی پویندگان راه سرفرازی ایران بزرگ می‌رساند .
سرور مهندس فضل‌الله امینی از کوشندگان طراز اول نهضت پان‌ایرانیسم بود و با پروازش، جایش در میان دوستان و هم‌اندیشان، خالی ماند.
یادش هماره گرامی است و راهش هماره پر رهرو و روانش به سپنتامینو.
 
از سوی یاران و هم‌اندیشان - هوشنگ طالع