بیانیه ی یکی از علمای تبریز پس از گریز اهریمن
کاظم بن احمد فقیه دینوری
18 آذرماه 1391

در اثر توجهات بی‌پایان خدای جهانیان و الطاف اعلیحضرت‌ همایونی شاهنشاه اسلام و مساعی جمیله جناب اشرف آقای قوام- السلطنه نخست وزیر محبوب و زحمات شایان تقدیر ارتش منصور ایران و جانفشانیهای اهالی تبریز الحمد للّه آذربایجان که جزء لاینفک مملکت ایرانست و مهد خداپرستی و تشیع است از دست اجانب و خدانشناسان که پرچم خدانشناسی در خاک‌ آذربایجان افراشته واونیورسینه تشکیل و دکتر جهانشاهلو و یاران او سیصد نفر از شاگردان عالی مدارس در آنجا گرد آورده‌ تدریس خدانشناسی علنا مینمودند نجات یافته و باین عضو مرده ایران روان تازه دمیده شده در مقابل این نعمت عظیمی‌ و عود این سعادت و حیوة تمام اهالی آذربایجان علی الخصوص‌ علما و روحانین این سرزمین شکر بی‌منتها بی‌پایان بدرگاه‌ پروردگار جهانیان نموده و عرض تبریک و تهنیت‌ بپیشگاه مقدس اعلیحضرت همایونی شاهنشاه منصور و جناب‌ اشرف آقای نخست وزیر محترم مینمائیم البته معلوم است که‌ حفظ استقلال و تمامیت ارضی یک مملکت و نگهداری شرافت‌ یک ملت بسته بوحدت ملی و اتحاد روحی افرد آن مملکت است‌ و حفظ وحدت ملی در سرزمین اسلام و مملکتی که مذهب رسمی‌ آن جعفری و اثنی عشری(ع)می‌باشد در مقابل اجانب و خدا نشناسان موقوف بمحترم شمردن شعائیر دینی و ترویج مذهب‌ اسلام است با جان ومال و تمام قوی تا بدین واسطه جلوگیری‌ از خدانشناسی و میهن‌فروشی شده و ریشه‌هایش کنده شود و طوری نشود که بازهم رویه توهین پرچم‌داران توحید اتخاذ شده و درب تحقیر روحانیت و علما باز و جلوگیری از وعظ و تبلیغات‌ و عزاداری سید الشهدا(ع)و امثال آن آغاز شود یا بدین واسطه‌ زمینه بی‌دینی و خدانشناسی که اثر آن میهن‌فروشی است‌ در مملکت مهیا و جاده خدانشناسی کوبیده شود لهذا از پیشگاه‌ مقدس اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محبوب و جناب اشرف‌ آقای قوام السلطنه نخست وزیر محترم تقاضای عاجزانه می‌ نمائیم چنانکه بذل توجه در تقویت دین اسلام داشته و دارند باز عنایت و لطف مخصوص در تقویت مراسم مذهبی و تبلیغات‌ دینی مساجد و معابد و وعظ و خطابه فرموده و جلوگیری از فحشاء و منکر بفرمایند علی الخصوص در خاک آذربایجان که‌ ممکن است بعضی تخم‌های خدانشناس و میهن‌فروش کاشته‌ شده باشد و در اثر مسامحه در قلع‌وقمع آن روئید و میوه دهد.


الاحقر کاظم بن احمد فقیه دینوری

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403