پیام همدردی فرزندان شیر و خورشید ایران
فرزندان شیر و خورشید ایران
18 دی ماه 1390

پیام همدردی فرزندان شیر و خورشید ایران از توس، در پی جاودانگی رهبر حزب پان ایرانیست - سرور محسن پزشکپور - در 16 دی ماه 1389.

 
پیام همدردی، به فراخورد پرواز جاودانه سرور سروران
محسن پزشکپور (پندار)
 
پرواز جاودانه یکی از بزرگان این سرزمین، از جان گذشته ای پاک باز، که از دودمان آزادگان این دیار، که دلش مگر برای یگانگی ایران بزرگ و آزادی میهن نتپید، و مگر در راه سربلندی و سرافرازی ایران و ایرانیان گامی برنداشت، و مردم و تاریخ ایرانزمین گواه بیش از نیم سده کوشش خستگی ناپذیر او برای گسترش آزادی و یگانگی سرزمین های ایرانی در این بزنگاه ارزشمند تاریخی، و نگهبانی از آیین شکوهمند همیشه جاوید ایرانی است.
 
بزرگ مردی ایستاده، سرافراز در برابر توفان ها، که نه از تاریکی ترسید و نه ازمرگ .
 
رادمردی که در هنگامه ی پیکار با اهریمنان، پرخروش و جانباخته، چون سرداری بزرگ از همه ی هستی خویش برای ایران و ایرانی گذشت و هیچگاه هیچ نیرویی نتوانست او را خاموش کند.
 
سرور سروران، محسن پزشکپور (پندار)
 
جاوید مردی که همه ی زندگی خویش را برای سربلندی ایران و دادهای بنیادین مردم به کار برد.
 
ما فرزندان شیروخورشید ایران، به همه کسانی که از پرواز جاودانه این بزرگمرد، که برای ایران و ایرانی کوشید اندوهگینند، همدردی کرده، دل آرامی گفته و آرزومندیم نامش نیک و یادش جاودان و روانش به مینو شاد و آرام باد.
ایدون باد. باشد که گامهایمان استوار، باورهایمان ماندگار و راهمان پر رهجو باد.
 
زنده باد پیروزی
خراسان – توس
فرزندان شیر و خورشید ایران
 
پیوند با ما :
بریدک: مشهد – 1188-91375
 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
درود بر شما فرزندان ايران نشانداران بزرگ توس که چونان خاري در چشم دشمنان ايران با پيروي از راه پاک » کوروش بزرگ « و » فردوسي بزرگ « و اينک پزشکپور بزرگ ، نشان ميدهيد که ايران نمردنيست.
کيوان
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403