روز جهانی مبارزه با بیسوادی گرامی باد
دکتر سهراب اعظم زنكنه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱

پاینده ایران 

پیش از روز فاجعه، و به قول پنداربزرگ، «روز واقعه» شاهنشاهی ایران که با تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر و ایجاد صندوقی در اوپک برای کمک به توسعه کشورهای فقیر آفریقا و سراسر جهان به ایفای نقش انسانی ملت بزرگ ایران در پهنه جهانی آغاز کرده بود، و در ۱۸ شهریور ماه زمانی که اتحادیه کشورهای بیطرف به رهبری دکتر سوکارنو انقلابی و اولین رئیس جمهور اندونزی پس از استعمار هلند، جواهرلعل نهرو نخست وزیر هند و جمال عبدالناصر در اوج قدرت و رهبری آن بودند با شرکت بیش از هفتاد کشور مستقل آن روز جهان، کنفرانس جهانی پیکار با بیسوادی را در تهران برگزار کرد که آغازگر مبارزه ای جهانی برای محو بیسوادی و رفع هر نوع خرافات به ویژه در جهان سوم بود و این روز هنوز هم به عنوان روز جهانی پیکار با بیسوادی در تقویم سازمان ملل متحد است وبه موجب اعلامیه جهانی آلماآتی همه کشورهای جهان از جمله تعهد کرده اند که تا سال ۲۰۳۰میلادی بخش بزرگی از مردم کشورهایشان حداقل تحصیلات ليسانس را داشته باشند.
روز پیکار جهانی با بیسوادی فرخنده باد، و یاد جایگاه آن روز جامعه ی ایران در عرصه ی جامعه بشری به خیر... 
پاینده ایران
 
@paniranist_party
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403