پخمه‌ها و بی‌آبی
۴ شهریور ۱۴۰۱

 پاینده ایران

 

همدان در درازای هزاران سال قدمت خود فراوانی آب داشته است. شهرکرد همواره از کوه‌های زاگرس سیراب بود. اکنون هر دو شهر در نتیجه نامدیریتی، فساد در اجرای پروژه‌ها، توطئه چینی برای تبدیل کشور به صحرا، دستکاری در منابع طبیعی و مقاومت آگاهانه برای جلوگیری از توسعه، تبدیل به شهرهای بی‌آب شده‌اند و مردم باید برای یک جرعه آب چشم به کیسه های نایلون آب باشند که بالای سر هر کیسه آب هم، نیروهای امنیتی اعزامی به این شهرها ایستاده‌اند.

وقتی ایران را بخشی از امت تعریف کنند، نتیجه این می‌شود که در حکمرانی آقایان تامین منافع ملی ما از اولویت خارج و فدای جهانی دیگر می‌شود، و چون آقایان در جهانی مجازی زندگی می‌کنند، پخمه‌هایی را بر سر کار می‌گذارند که دهه‌ها به هزینه مردم آزمایش و خطا اجرا کنند.

 

@paniranist_party

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403