بی‌مهری به یاران و همرزمان دردیست بس رنج‌آور
زهرا صفارپور
30 شهریور 1396

پاینده ایران


اگر سروران گرامی با دقت به موارد اعتقادی و اصول فکری و اندیشه‌ای نهضت پان ایرانیسم توجه کنند به این فراز می‌رسند که: «پان ایرانیست‌ها میان تیره‌های هم نژاد خود که در نیاخاک مقدس ایران زیست می‌کنند هرگز جدایی قائل نیستند». (مقدمه نامه سرور پزشکپور به کاک برادر ملا مصطفی بارزانی)

روی سخنم با جناب دکتر هوشنگ طالع نویسنده کتاب "نهضت پان ایرانیسم و رستاخیز کردان آنسوی مرز" است. ایشان در این کتاب تلاش نمودند تا نام سرور محسن پزشکپور رهبر و بنیانگذار نهضت پان ایرانیسم را از تاریخ این نهضت حذف کنند.

جناب دکتر طالع از شما پرسشی دارم:
در کتاب‌ها مى‌نویسند پژوهشگر کتاب، آیا مورخ و تاریخ نگار می‌تواند در نگارش تاریخ آن هم در روزگاری که خود حضور داشته است دست به جعل تاریخ و اسناد تاریخی بزند و حوادث و وقایع را وارونه جلوه دهد و انصاف و بی‌طرفی را نادیده بگیرد؟ جناب دکتر طالع، آیا مردم و ملت ایران حق ندارند که واقعیات تاریخی را بدون تحریف و آنچه اتفاق افتاده است بدانند؟

شما در کتابتان دیدار ملا مصطفی بارزانی را به خودتان نسبت داده‌اید، در حالی که سال ۱۳۴۵ برای یکپارچگی و وحدت کردهای آنسوی مرز ایران، سرور پزشکپور هیئتی را برای دیدار با جناب ملا مصطفی بارزانی به کردستان عراق راهی می‌کنند که این هیئت عبارت بودند از: سرور دکتر عاملی تهرانی -رئیس هیئت-، سرور دکتر روحبخش، سرور محمدعلی زرشکی، جناب سیادت، و سرور مجید ضامنى در دیدار دوم. سرور دکتر عاملی گزارش مذاکرات خود از این دیدار را به سرور پندار می‌دهند. این مذاکرات با سرور دکتر عاملی و آقای ملا مصطفی بارزانی صورت گرفته بود، نه با جناب عالی. در پایان این سفر است که رهبر پارت دموکرات کردستان، سرور پندار را به کردستان دعوت می‌کنند و بعد از آنست که سرور پزشکپور دیدارى با آقاى ملا مصطفى در کردستان داشتند و مذاکراتى بین آنان صورت می‌گیرد که به دلیل شرایط امنیتی آن روزِ عراق و حزب بعث انعکاس نمی‌یابد، اما شما دیدار سرور پزشکپور را نادیده مى‌گیرید و دیدار سرور دکتر عاملى را هم به خود نسبت مى‌دهید -سفر هااز راه قانونی و با اطلاع مرزداران ایران انجام گرفته بود.
 
در این دیدار است که آقاى ملا مصطفی بارزانی به سرور پندار پیشنهاد می‌دهند برای ایجاد وحدت و همبستگی کردهای اینسو و آنسوی ایران، سرور دکتر عاملی نماینده مهاباد شوند و چنین بود که سرور دکتر عاملی که مورد وثوق ملا مصطفی و کردها بودند در انتخابات دوره ۲۲ مجلس، نماینده مهاباد می‌شوند و بعد از این ارتباط است که ملا مصطفی بارزانی نامه‌اى خطاب به سرور پزشکپور مى‌نویسند و توسط هیئتى به کنگره پنجم حزب پان ایرانیست مى‌فرستند و ایشان هم جوابی شایسته درخور جناب آقای ملا مصطفی بارزانی می‌دهند که عینا این دو نامه را جهت آگاهی خوانندگان محترم به پیوست خواهم نوشت.

به راستی جناب دکتر طالع، چه عامل یا عواملی موجب شده است که جناب عالى در نوشته‌هایتان  مبارزات سیاسی و تاریخی سرور پزشکپور را حذف و بعضاً به خود نسبت داده‌اید و با جعل اسناد دست به حذف نام سرور پزشکپور می‌زنید و تاریخ نهضت را تحریف مى‌کنید و خواننده را از درک حقیقت محروم مى‌نمایید؟ سؤالی که برای بسیاری از همرزمان بی‌جواب مانده است، من هم نمی‌خواهم به قضاوت بپردازم.

این را می‌دانم اگر جناب عالى پایبند به اصول فکری و اخلاقی اندیشه پان ایرانیسم بودید، در حق ولی نعمت خود چنین عمل به دور از مردانگی را روا نمی‌داشتید، ولى اگر جانب صداقت و وفاداری را رعایت می‌کردید با توجه به نزدیکى شما به سرور پزشکپور و پیشینه نسبتاً خوبتان، امروز مورد وثوق همه پان ایرانیست‌ها بودید و شخصیت سیاسی اجتمایی خود را زیر سئوال نمی‌بردید. نتیجه بى‌عدالتى جناب عالی اینست که امروز بسیارى بر این باور باشند که شما به وصیت سرور دکتر عاملی آموزگار شهید نهضت پان ایرانیسم وفادار نبودید و به جای اندیشیدن به ایران، در سن کهولت به خود اندیشیده‌اید!
 
 
 
نامه ملا مصطفی بارزانى به مناسبت برگزاری پنجمین گنگره حزب پان یرانیست در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۴۶ از سوی آقای ملا مصطفی بارزانی پیامی به رهبر حزب پان ایرانیست فرستاده شد.

جناب آقای پزشکپور، رهبر گرامی پارت قهرمان پان ایرانیست چه بجاست در آستانه پنجمین کنگره حزب پر افتخاری که نشان داد جدایی‌های ظاهری میان تیره‌های نژاد نمی‌تواند پیوندهای عمیق و ناگسستنی تاریخی و نژادی و فرهنگی آنان را از میان بردارد، پاکیزه‌ترین درودها و سپاس‌های خود و خالصانه‌ترین و گرم‌ترین سلام پارت دموکرات کردستان (حزب برادر) و شورانگیزترین دوردهای همه رزمندگان رستاخیز آزادگی‌بخش کردستان اینسو به ویژه پیشمرگان دلاور و قهرمان رستاخیز را به پیشگاه کنگره سرافراز حزب برادر و همه زنان و مردان آزاده‌ای که در سنگر حزب شکست‌ناپذیر پان ایرانیست گرد آمده‌اند گسیل دارم. 

شما و حزب پر افتخار شما و روزنامه زرین‌برگ "خاک و خون" نه تنها در سخت‌ترین شرایط از رستاخیز آزادگی‌طلب ما مؤثرترین و شدیدترین پشتیبانی‌ها را نمود، بلکه در هر فرصتی افتخارات تاریخی و نژادی ما را چون حماسه‌ای بزرگ بازگو نمودید. شما به همگان آموختید که تیره کرد از بنیانگذاران شاهنشاهی سربلند ماد است و از چابک سواران دلاور شاهنشاهی هخامنشی که با خود آتش فرهنگ درخشان آریا نژادان را در دل دنیای تاریک آن زمان روشن نگه داشت.

به راستی در آن زمان که همه تیره‌های نژاد ما در پهنه نیاخاک خود یگانه و آزاد و سربلند زیستی در خود این نژاد و این نیاخاک داشتند جهان پیرامون ما، به ویژه آسیای میانه در آرامش و صفای زندگی در کار ساختن و آفریدن بود و مردان بلندبالای نژاد ما هر یورش که از باختر آهنگ ویرانی آسیای پرشکوه را داشت با شکست دمسازشان می‌کرد و نبردهای هفتصد ساله ایران و روم نشان از این قهرمانی‌هاست که نگذاشت آیین بردگی پرور روم از معبر پولادین سرزمین آرین‌های آسیا به سوی خاورمیانه راهی بگشاید، پس بجاست که ما و شما همه به خود ببالیم و چونان گذشته دست در دست هم در راه آزادگی نژاد و نیاخاک خود برای در هم شکستن توطئه‌های استعماری شوونیست‌ها نبردی هماهنگ را دنبال کنیم در خاتمه دست شما برادر عزیز و دگر رهبران گرامی حزب و شما و همه رزمندگان سنگر گرفته در حزب پان ایرانیست را صمیمیانه می‌فشارم و در آینده نیز به کمک‌های معنوی و گرمی بخش شما امیدوار و سربلند می‌باشیم و بار دیگر درود‌های آرین‌ها را از سوی خود و رستاخیز آزادگی‌بخش کردهای اینسوی مرز و مکتب سیاسی و کمیته مرکزی پارت دمکرات کردستان عراق به سوی کنگره پنچم حزب برادر (پان ایرانیست) می‌فرستم.

رهبر رستاخیز و رئیس پارت دمکرات کردستان عراق - مصطفی بارزانی 
دوازدهم تیرماه ۱۳۴۶ موافق سوم ژوئیه

 
(برگرفته از روزنامه خاک و خون - شماره ۲۴۶ - یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۴۶)


 

پاسخ نامه سرور پندار (رهبر حزب پان ایرانیست) که در پاسخ به نامه آقای ملا مصطفی بازرانی نوشته‌اند:

پاینده ایران

میان تیره‌های هم‌نژاد که در این نیاخاک مقدس زیست می‌کنند هرگز جدایی وجود ندارد.

جناب آقای ملامصطفی بارزانی رهبر پارت دموکرات آنسوی مرز، پس از پیام و درود آریایی، نامه گرامی آن برادر ارجمند به مناسبت برگزاری پنجمین گنگره حزب پان ایرانیست ارسال داشته بودید دریافت شد. نامه‌ای که پر از محبت‌های برادری و نویدهای یگانگی بود. ارسال نامه شورانگیز آن برادر گرامی به پنجمین گنگره حزب پان ایرانیست و نیز حضور هیئتی از رستاخیز نجات بخش کردستان آنسوی مرز در نخستین نشست گنگره پنجم حزب پان ایرانیست نشانه‌هایی از یگانگی و همفکری و همدلی است که همه تیره‌های آریایی‌نژاد آسیای میانه را در خود گرفته است.

پیام جناب عالی در پنجمین گنگره خوانده شد. نمایندگان سازمان‌های حزب پان ایرانیست که در این گنگره حضور داشتند، با شورانگیزترین احساسات پیام آن برادر را استقبال نمودند و نیز با مهر یگانگی و احساسات بس شورانگیز و امیدبخش فرستادگان گرامی رستاخیز هم نژادان کرد آنسوی مرز را در میان گرفتند.

بی‌شک کنگره پنجم حزب پان ایرانیست در نوع خود کنگره‌ای تاریخی و سرفصل همگامی‌ها و مبارزات وسیع‌تر برای یگانگی و آزادگی همه تیره‌های آریایی‌نژاد آسیای میانه می‌باشد زیرا در این کنگره پس از سال‌های جدایی که سیاست‌های استعماری بر تیره‌های هم‌نژاد آریایی تحمیل نمودند نمایندگان دو رستاخیز یگانگی‌طلب و آزادگی‌بخش به کنار یکدیگر نشستند و آوای یگانگی و برابری سر داده شد.

برادر گرامی، حزب پان ایرانیست نیز با جناب عالی و دیگر رزمندگان آزادگی‌بخش برادران کرد آنسوی مرز هم‌آهنگ است که تیره‌های ما دوشادوش دیگر تیره‌های آریایی‌نژاد در پهنه این نیاخاک نظم پرشکوه شاهنشاهی ایران را بنیان گذاردند و طی قرون و اعصار متمادی با بهره‌گیری از یگانگی و اتحاد سرافراز و آزاده زیستند. ما بر این عقیده هستیم که هرگز میان هم‌نژادانی که در این نیاخاک مقدس زیست می‌کنند جدایی وجود ندارد و باید در این روزگار پرتلاطم بار دیگر دست در دست هم بگذارند و همه هم‌آهنگ در راه آزادگی و برخورداری از زندگی شایسته گام برداریم. بی‌شک هیئت اعزامی از سوی رستاخیز هم‌نژادان آنسوی مرز پیام‌آور این نکته بودند که کنگره پنچم حزب پان ایرانیست دقیقا به لزوم دفاع از همه تیره‌های ایرانی نژاد، به ویژه هم‌نژادان کرد توجه خاصی مبذول داشت، به طوری که لزوم این یاری و یاوری از مصوبات کنگره پنجم قرار گرفت. کنگره پنجم با شور و هیجانی بی‌مانند گزارش اینجانب را نسبت به رشته‌های یگانگی و مودت که میان دو حزب برادر پارت دموکرات آنسوی مرز و پان ایرانیست به وجود آمده است استقبال نمود و خط‌مشی تعیین شده از سوی کنگره پنجم مبین این امر است که ما با آگاهی و استواری بیشتر در راه یگانگی و برادری گام برخواهیم داشت. در پایان این نکته را یادآور می‌گردد که متاسفانه به سبب درگیری‌های مبارزات انتخاباتی، ارسال نامه گرامی آن برادر چند روز به تاخیر افتاد ولی پیروزی رزمندگان پان ایرانیست در پنج حوزه انتخاباتی بی‌شک جبران کننده تاخیر در ارسال این نامه می‌باشد.
یکبار دیگر درود آریایی و پیام برادری را از سوی خود و همه کوشندگان پان ایرانیست به سوی جناب عالی و اندامان گرامی مکتب سیاسی پارت دموکرات و نیز همه فرماندهان و پیشمرگان دلیر هم‌نژاد کرد می‌فرستم.

شامگاه شانزدهم امرداد ۱۳۴۶ مطابق با هفتم اوت ۱۹۶۷
رهبر حزب پان ایرانیست، محسن پزشکپوردر پایان چگونه چنین پیامی از سوی سرور پزشکپور تحریف می‌شود؟؟!! قضاوت با خوانندگان...
 
پاینده ایران
 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403